skip_navigation
Türk hukukuna göre veri koruma beyanını indirin
pdf
743 KB
6698 Sayılı Veri Koruma Yasası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi
pdf
209 KB
AÇIK RIZA BEYANI
pdf
100 KB

Giriş
Optibelt GmbH (bundan sonra: "biz"), online teklifin işletmecisi, online teklifi kullanıcılarının kişisel bilgilerinin işlenmesi ile ilgili sorumlu mercidir. İletişim bilgilerimizi online teklifin künyesinde bulabilirsiniz, kişisel bilgilerin işlenmesine dair sorularınızda yetkili kişi bu veri gizliliği beyanında anılmıştır.

Mahremiyetinizin ve kişisel bilgilerinizin korunmasını ciddiye alıyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca bu veri gizliliği beyanının içeriğine ve yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine, özellikle Avrupa Veri Gizliliği Temel Yönetmeliğine (DSGVO) ve ulusal veri koruma yönetmeliklerine uygun olarak toplar, kaydeder ve kullanırız. 

Bu veri gizliliği beyanıyla, online teklifin kullanımı ile bağlantılı olarak kişisel verilerin hangi ölçüde ve hangi amaçla işlendiğini size bildirmek isteriz.

Kişisel bilgiler
Kişisel bilgiler, tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek bir kişi hakkında bilgilerdir. Buna adınız, e-posta adresiniz veya posta adresiniz gibi kimliğinizle ilgili tüm bilgiler dahildir. Bununla birlikte, kimliğinizle ilişkilendirilemeyecek bilgiler (çevrim içi kullanıcıların sayısı gibi istatistiksel bilgiler gibi) kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler olarak kabul edilmez.

Online teklifimizi kimliğinizi açıklamadan ve kişisel bilgilerinizi vermeden kullanabilirsiniz. Online teklifimizi ziyaretiniz hakkında sadece genel bilgileri toplanır. Ancak sunulan bazı hizmetler için kişisel bilgileriniz toplanır. Bu veriler prensipte tarafımızca, sadece bu online teklifin kullanılması amacıyla, özellikle istenen bilgilerin sağlanması için işlenir. Kişisel verileri toplarken sadece zorunlu olarak gerekli olan verilerin belirtilmesi zorunludur. Buna ek olarak daha fazla bilgi mümkün olabilir, bular gönüllü verilen bilgilerdir. Zorunlu alanlar ya da gönüllü bilgiler olup olmadığına dikkatinizi çekiyoruz. Somut detaylar hakkında sizi bu veri gizliliği beyanının ilgili bölümünde bilgilendireceğiz.

Kişisel verilerinize dayalı otomatik bir karar verme süreci, çevrimiçi teklifimizin kullanımıyla bağlantılı olarak gerçekleşmez.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi
Bilgileriniz Avrupa Birliği dahilinde özel olarak korunan sunucularda saklanacaktır. Bilgilerinizin yetkisiz kişiler tarafından kaybı, tahrip edilmesi, erişimi, değiştirilmesi veya yayılmasına karşı teknik ve organizasyonel önlemlerle emniyet altına alıyoruz. Verilerinize erişim sadece birkaç yetkili kişi için mümkündür. Bunlar sunucuların teknik, ticari veya editöryal desteklerinden sorumludur. Düzenli kontrollere rağmen, tüm tehlikelere karşı tam koruma mümkün değildir.

Kişisel verileriniz internet üzerinden şifrelenir ve iletilir. Veri iletimi için SSL şifreleme (Secure Socket Layer) kullanıyoruz. 

Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması
Prensip olarak kişisel bilgilerinizi sadece talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak için kullanırız. Harici hizmet sağlayıcılar tarafımızca hizmet sunumunun bir parçası olarak kullanıldığından, verilere erişim sadece hizmet sağlama amacına yöneliktir. Teknik ve organizasyonel önlemlerle, veri koruma yönetmeliklerine uyumu sağlarız ve ayrıca dış hizmet sağlayıcılarımıza bunu taahhüt ederiz. 

Ayrıca, özellikle reklam amaçlı olarak açık rızanız olmadan verileri üçüncü taraflara iletmeyiz. Kişisel verileriniz yalnızca, veri transferine izin vermişseniz veya yasal hükümler ve/veya resmi veya mahkeme emirleri nedeniyle hak sahibi olduğumuz veya buna mecbur olduğumuz takdirde açıklanacaktır. Bu özellikle kovuşturma, tehlike önleme veya fikri mülkiyet haklarının uygulanması için bilgi sağlanması olabilir.

Veri işlemenin yasal temeli
Kişisel verilerinizin işlenmesi için rıza aldığımız sürece md. 6 par. 1 bent a) DSGVO (Veri Gizliliği Temel Yönetmeliği), veri işleme için yasal dayanak teşkil eder.

Kişisel verilerinizi bir sözleşmeyi yerine getirmeniz ya da sizinle sözleşme benzeri bir ilişki bağlamında gerekli olduğu için işlememiz halinde md. 6 par. 1 bent b) DSGVO, veri işleme için yasal dayanak teşkil eder.

Kişisel verilerinizi yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için işlememiz halinde md. 6 par. 1 bent c) DSGVO, veri işleme için yasal dayanak teşkil eder.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin şirketimizin veya bir üçüncü tarafın meşru menfaatlerini korumak için gerekli olması ve burada sizin menfaatleriniz, temel haklarınız ve temel özgürlüklerinizin kişisel verilerin korunmasını gerektirmediği durumlarda md. 6 par. 1 bent f) DSGVO, veri işleme için yasal dayanak teşkil eder.

Bu veri gizliliği beyanının bir parçası olarak, kişisel verilerinizin işlenmesini temel aldığımız yasal dayanağa her zaman işaret ederiz.

Veri silme ve saklama süresi
Kişisel verilerinizi, kaydetme amacı ortadan kalktıktan sonra siler veya engelleriz. Bununla birlikte tabi olduğumuz yasal gereklilikler, örneğin yasal saklama ve belgelendirme yükümlülükleriyle ilgili olarak sağlanmışsa bunun üzerinde bir saklama söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, kişisel verilerinizi ilgili gereksinimlerin sona ermesinden sonra siler veya engelleriz.
 

Online teklifimizin kullanılması

Bilgisayarınız üzerinden bilgiler
Çevrim içi hizmetlerimize her eriştiğinizde, kaydınızdan bağımsız olarak bilgisayarınız üzerinden aşağıdaki bilgileri toplarız: bilgisayarınızın IP adresi, tarayıcınızın talebi ve bu talebin süresi. Ayrıca aktarılan verilerin durumu ve miktarı bu talebin bir parçası olarak kaydedilir. Ayrıca kullanılan tarayıcı ve bilgisayarın işletim sistemi hakkında ürün ve sürüm bilgileri de toplarız. Hangi web sitesinin çevrim içi teklife eriştiğini takip ediyoruz. Bilgisayarınızın IP adresi sadece çevrim içi teklifin kullanım süresi boyunca saklanır ve daha sonra silinerek veya kısaltılarak anonim hale getirilir. Kalan veriler sınırlı bir süre için saklanır. 

Çevrim içi teklifin işletilmesi için özellikle çevrimiçi hataları değerlendirmek ve ortadan kaldırmak, çevrim içi teklifin kullanımını belirlemek ve düzeltmeler veya iyileştirmeler yapmak için bu verileri kullanırız. Bu amaçlarda işlemeye ilişkin meşru menfaatimiz md. 6 par. 1 bent f) DSGVO uyarıncadır.

Çerezlerin kullanımı
Çevrim içi teklifimiz için – birçok web sitesinde olduğu gibi – çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınız aracılığıyla bizden çevrim içi teklifle değişim için belirli ayarları ve verileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Bir çerez genellikle çerez dosyasının gönderildiği etki alanının adını ve ayrıca çerezin yaşı ve alfa-sayısal bir tanımlayıcı hakkında bilgi içerir. 

Çerezler, bilgisayarı tanımamıza ve herhangi bir ön ayarı derhal kullanıma sunmamıza izin verir. Çerezler, çevrim içi teklifi geliştirmemize ve size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmamıza yardımcı olur. Burada işlemeye ilişkin meşru menfaatimiz md. 6 par. 1 bent f) DSGVO uyarıncadır.

Kullandığımız çerezler, tarayıcı oturumunun sona ermesinden sonra otomatik olarak silinen oturum çerezleridir. Zaman zaman, daha uzun bir depolama süresine sahip çerezler kullanılabilir; böylece çevrim içi hizmetimizi bir sonraki ziyaretinizde ön ayarlarınız ve tercihleriniz dikkate alınabilir.

Web tarayıcılarının çoğu şu anda çerezleri otomatik olarak kabul eder şekilde ayarlanmıştır. Ancak çerezlerin kaydedilmesini devre dışı bırakabilir veya tarayıcınızı, çerezlerin gönderilmesinde bilgilendirileceğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş çerezleri tarayıcının ayarları aracılığıyla manuel olarak silmek de mümkündür. Çerezlerin saklanmasını reddetmeniz veya gerekli çerezleri silmeniz durumunda çevrim içi teklifimizi sınırlayabileceğiniz veya kullanamayacağınızı lütfen unutmayın.

Google Analytics
Google Analytics hizmetini istatistiksel değerlendirmeler için kullanıyoruz. Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, ABD merkezli Google Inc. firmasının ("Google") bir web analiz hizmetidir. Google Analytics, web sitesinin analizine yardımcı olmak amacıyla "çerez" adı verilen ve bilgisayarınıza metin dosyası olarak yerleştirilen bir web analiz hizmeti kullanır. Web sitesini kullanmanız ile ilgili olarak çerez aracılığıyla sağlanan bilgiler, genel olarak Google'ın ABD'deki sunucularına aktarılmakta ve orada kaydedilmektedir. Bu web sitesinde, IP anonimleştirme özelliği etkinleştirildiğinde, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomi Bölgesi dahilindeki sözleşme tarafı ülkelerde, IP adresiniz daha öncesinde Google tarafından kısaltılmaktadır. Sadece istisnai durumlarda IP adresinin tamamı ABD'deki Google sunucularına aktarılır ve orada kısaltılır. Google, bu web sitesinin işletmecisi adına bu bilgileri web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi aktivitelerine ilişkin raporlar düzenlemek ve web sitesi işletmecisine ilgili web sitesinin ve internetin kullanımı ile bağlantılı başka hizmetler sunmak amacıyla kullanır. Google Analytics çerçevesinde kullanıcının tarayıcısından aktarılan IP adresi, Google’ın diğer bilgileriyle birleştirilmez. Kullanıcı olarak, tarayıcı yazılımındaki uygun ayarlar ile çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz, bu durumda web sitesinin tüm fonksiyonları kısıtlamasız olarak kullanılmayabilir. Bunun haricinde buradan indir link adresini tıkladıktan sonra bir tarayıcı eklentisini indirip kurabilir ve böylece çerez tarafından oluşturulan web sitesinin kullanımı ile ilgili bilgilerin (IP adresi de dahil) Google tarafına aktarılmasını ve burada işlenmesini aşağıdaki link üzerinden engelleyebilirsiniz:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bununla ilgili daha fazla bilgi için bakınızhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de veya http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Google Analytics ve veri gizliliğine ilişkin genel bilgiler). İnternet sayfalarımızda, IP adresini anonimleştirmek için Google Analytics hizmetine " anonymizeIp();" kodunun eklendiğini, son sekiz hanenin silindiğini bildiririz.

Alınan koruyucu önlemler (anonimleştirme ve itiraz etme olasılığı) nedeniyle, çevrim içi teklifimizi md. 6 par. 1 bent f) DSGVO uyarınca verilerin işlenmesinde meşru bir çıkar olarak optimize etmek için verilerin işlenmesinin kanaatindeyiz.

Kayıt
Çevrim içi teklifimizi kullanmak için kayıt olabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında ör. isim, adres ve e-posta adresi gibi talep edilen verileri sağlamanız gerekir. Ayrıca kayıt tarihini ve saatini ve IP adresini de kaydederiz. Kayıt işleminin bir parçası olarak verilerin kullanımı için onayınızı alırız. Kullandığınız veya sipariş ettiğiniz her seferinde bu verilere tekrar girmek zorunda kalmamanın avantajına sahipsiniz.

Bir onay verilmesi durumunda md. 6 par. 1 bent a) DSGVO, kayıt verilerinin işlenmesine ilişkin yasal dayanak teşkil eder. Bir sözleşmeyi ifa etmek veya akdetmek için kayıt yaptırırsanız md. 6 par. 1 bent a) DSGVO, verilerin işlenmesi için temel teşkil eder.

Kayıt sırasında zorunlu alan olarak sorulan bilgiler, bizimle bazı hizmetler hakkında bir sözleşmenin ifa edilmesi veya akdedilmesi için gereklidir. 

Kayıt ile birlikte sizin için bir müşteri hesabı açılır. Müşteri hesabındaki veriler, müşteri ilişkisi aktif kaldığı sürece bizde kayıtlı olarak kalır. Üç yıllık bir süre boyunca herhangi bir etkinlik tespit edilemezse müşteri ilişkisinin durumu pasif olarak değiştirilir. Müşteri hesabınızın silinmesini her zaman talep edebilirsiniz. 

Sipariş işleme
Kişisel bilgilerinizi, sadece şirketimizdeki ve iştiraklerimizdeki siparişler için ve sipariş işleme sürecinde kullanırız. 

Siparişlerde kaydetme ve veri aktarımı
Sipariş işleme için ödeme işlemleri ve lojistikten sorumlu olan farklı şirketler ile birlikte çalışıyoruz. Ortaklarımızın veri koruma yönetmeliklerine uymasını sağlıyoruz. Bu yüzden adres verilerinizi (isim ve adres), sipariş edilen ürünleri size teslim eden ilgili nakliye şirketine iletiyoruz. Buradaki hukuki dayanak: Md. 6 par. 1 bent b) DSGVO. Kişisel verilerinizin işlenmesi, sizinle olan sözleşmeyi yerine getirmek için gereklidir.

Veriler, sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Ayrıca, bu vesileyle sözleşme sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanuni süreler için ticari ve vergi hukukuna dair saklama süreleri nedeniyle saklanmaktadır. Bu saklama süresi, ilgili takvim yılının sonunda genellikle 10 yıldır.

Siparişler için ödeme işlemleri, Paypal, Sofortüberweisung
Seçilen ödeme yöntemine bağlı olarak siparişlerin ödeme işlemleri bir hizmet sağlayıcının katılımı ile gerçekleşebilir. 

Kredi kartı ile ödeme yaparken isim, adres ve satın alma verileri gibi gerekli bilgileriniz ilgili kredi kartı şirketine iletilecektir.

PayPal ile ödeme yapıyorsanız Paypal web sitesine bir link üzerinden yönlendirileceksiniz. Bu esnada kişisel verileriniz işlenecektir. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, herhangi bir telefon numaranız ve hesabınız veya kredi kartı bilgilerinizdir. Lütfen bununla ilgili olarak PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg genel ticari şartlarını ve veri gizliliği ilkelerini dikkate alın, bakınız:www.paypal.com.

Sofortüberweisung ile ödemede bir link üzerinden,  Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, İsveç merkezli şirkete ait Sofort GmbH şirketinin bir hizmeti olan Sofortüberweisung internet sitesine yönlendirilirsiniz. Bu esnada kişisel verileriniz işlenecektir. Bunlar adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, herhangi bir telefon numaranız ve hesabınız veya kredi kartı bilgilerinizdir. Lütfen bununla ilgili olarak Klarna'nın https://www.klarna.com adresinde görülebilen genel çalışma koşullarını, kullanım koşullarını ve veri gizliliği ilkelerini dikkate alın.

Ödeme işlemleri ile ilgili yasal dayanak: Md. 6 par. 1 bent b) DSGVO. Kişisel verilerinizin işlenmesi, sizinle olan sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olup ödeme yöntemini serbest olarak seçebilirsiniz.

Veriler, sözleşmeyi yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Ayrıca, bu vesileyle sözleşme sonrası yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kanuni süreler için ticari ve vergi hukukuna dair saklama süreleri nedeniyle saklanmaktadır. Bu saklama süresi, ilgili takvim yılının sonunda genellikle 10 yıldır.

Kredi notu sorgulaması
Seçilen ödeme türüne bağlı olarak kredi notunuzun sorgulanması gerekebilir. Bu durumda, kredi notu sorgulamasına verdiyseniz verilerinizi (ad, adres, doğum tarihi, sipariş değeri) ileteceğimiz harici hizmet sağlayıcılar kullanılırız. Bunun için verileri Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss tarafına iletiriz. 

Kredi notu sorgulaması ile ilgili yasal dayanak: Md. 6 par. 1 bent a) DSGVO. Kredi notu sorgulamasına onay vermek istemezseniz gerektiğinde başka bir ödeme aracı seçmelisiniz.

Kredi notu sorgulaması kapsamında, siparişten kaynaklanan taleplerimiz ile ilgili temerrüt olasılığına ilişkin bir tahminde bulunulur. Servis sağlayıcımızdan sadece bir olasılık değeri (skor değeri) alırız ancak daha fazla ayrıntı yoktur. Bu değere dayanarak istenen ödeme yönteminin sunulabileceğini değerlendiririz. Kontrolün tamamlanmasından sonra skor değeri silinecek ve sipariş verilerinin bir parçası olarak kaydedilmeyecektir. Bu nedenle örneğin, belirli bir ödeme yönteminin neden mümkün olmadığını sonradan değerlendirmemiz mümkün değildir.

Bizimle iletişim
Bizimle çeşitli yollardan, örneğin web sitemizdeki e-posta adreslerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca e-posta yoluyla bültenimiz ile düzenli olarak bilgi edinebilirsiniz.

Haber bülteni
Haber bültenine kayıt yaptırmanız halinde e-posta adresiniz, haber bülteninden kaydınızı silene kadar reklam amaçları için kullanılır. Özel konular, örneğin özel promosyonlar için e-postaların yanı sıra güncel konularda e-posta yoluyla düzenli bilgi alacaksınız. E-postalar sizinle ilgili bilgilerimize göre kişiselleştirilebilir ve bireyselleştirilebilir. 

Bize yazılı olarak izin vermediyseniz, bültenimize kaydolmak için Double Opt-In olarak adlandırılan yöntemi kullanıyoruz, yani bülten hizmetini etkinleştirmemiz gerektiğini açıkça bize bildirmişseniz size e-posta yoluyla bir bülten göndereceğiz. Daha sonra size bu e-postadaki bir linke tıklayarak bültenimizi almak istediğinizi onaylamanızı istediğimiz bir bildirim e-postası göndereceğiz.

Bülten için kayıt yaptırdıysanız verilerinizin işlenmesine ilişkin yasal dayanak, md. 6 par. 1 bent a) DSGVO uyarınca vermiş olduğunuz onaydır. Yasal gereklilikler uyarınca, bültenimizi sizin açık rızanız olmadan almak mümkün olabilir, çünkü bizden mal veya hizmet sipariş etmiş olabilirsiniz, bu yolla e-posta adresinizi almış olabiliriz ve siz de bilgileri alma konusunda itiraz etmemiş olabilirsiniz. Bu durumda doğrudan reklamcılık iletimi için meşru menfaatimizin yasal dayanağı md. 6 par. 1 bent f) DSGVO olarak görülmelidir.

Artık sizden artık bülten almak istemiyorsanız gelecekteki herhangi bir zamanda veya haber bülteninin gönderilmesinde, temel ücretlere göre iletim masrafları haricinde herhangi bir maliyete yol açmadan, herhangi bir zamanda onayınızı iptal edebilirsiniz. Her bültende yer alan abonelikten çıkma bağlantısını kullanın veya bize veya veri gizliliği görevlimize bir mesaj gönderin. 

Sosyal medya
Çevrim içi teklifimizde Facebook, LinkedIn ile YouTube gibi sosyal ağlara bağlantılar bulabilirsiniz. Bu bağlantıları sağlayıcıların ilgili logolarından tanıyabilirsiniz.

Bağlantılara tıklamak, bu gizlilik politikasının geçerli olmadığı ilgili sosyal medya sayfalarını açar. İlgili hükümlerin ayrıntıları için lütfen her bir sağlayıcının ilgili gizlilik beyanlarına bakın; bunları aşağıda bulabilirsiniz: 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

İlgili bağlantıları çağırmadan önce ilgili sağlayıcılara hiçbir kişisel bilgi iletilmez. Bağlantılı sayfanın çağrınız aynı zamanda ilgili sağlayıcılar tarafından veri işlemenin esasıdır.

YouTube kullanımı
Çevrim içi teklifimizde videolar bulunur ve bunların oynatılması için bir Google eklentisi olan YouTube ("YouTube") hizmetini kullanırız. Hizmetin işletmecisi: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD. Bir video içeren çevrim içi teklifimizin bir web sayfasını ziyaret ettiğinizde YouTube sunucularına bağlanacaksınız. Aynı zamanda YouTube'un sunucusu, ziyaret ettiğiniz çevrim içi teklifimizin hangi internet sayfalarını bilgilendirecektir.

YouTube hesabınıza giriş yapmışsanız YouTube, gezinme tutumunuzu direkt olarak profilinize ekler. Bu durumu YouTube hesabınızdan çıkış yaparak engelleyebilirsiniz. Kullanıcı verilerinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgiyi, Youtube için de geçerli olan Google veri gizliliği beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

YouTube'u kullanarak size videolar gösterebilir ve size ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi verebiliyoruz; bu aynı zamanda md. 6 par. 1 bent f) DSGVO uyarınca meşru menfaatimizi teşkil eder.

Haklarınız ve iletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesini mümkün olduğunca şeffaf bir şekilde açıklamaya ve haklarınız hakkında sizi bilgilendirmeye büyük önem veriyoruz. Daha fazla bilgi almak ya da hakkınız olan hakları kullanmak istiyorsanız isteğinizi yerine getirebilmek için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Etkilenen kişilerin hakları
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin kapsamlı haklarınız vardır. Her şeyden önce kapsamlı bir bilgi alma hakkına sahipsiniz ve gerekirse kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve/veya silinmesini  veya engellenmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca bir işlem kısıtlaması talep edebilirsiniz ve itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bize sağladığınız kişisel verilerle ilgili olarak veri taşınabilirliği hakkına da sahipsiniz. 

Haklarınızdan herhangi birini talep etmek ve/veya daha fazla bilgi talep etmek isterseniz lütfen müşteri hizmetlerimize başvurun. Alternatif olarak veri gizliliği görevlimizle iletişime geçebilirsiniz. 

Onayın geri alınması ve itiraz
Onay verildikten sonra, gelecekteki etkiyle herhangi bir zamanda serbestçe iptal edilebilir. Onayın geri alınması onay temelinde o ana kadar gerçekleşen işlemlerin yasallığını etkilemez. Bu konuyla ilgili yetkili kişi aynı şekilde müşteri hizmetlerimiz ve veri gizliliği görevlimizdir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi bir rızaya dayanmıyor ancak başka bir yasal temele dayanıyorsa bu veri işlemine itiraz edebilirsiniz. Muhalefetleri gözden geçirme ve gerekirse veri işlemenin sona ermesine yol açar. İncelemenin ve almanın sonucundan - veri işlemeye devam edilmek üzere - daha fazla bilgi sahibi olmaktan, veri işlemeye niçin izin verildiğinden haberdar olursunuz.

Veri gizliliği görevlisi ve iletişim
Kişisel verilerin işlenmesi veya veri koruma sorunları hakkında daha fazla bilgi için sorularınız için lütfen dahili veri gizliliği koordinatörü ile iletişime geçin:

Maximilian Koch
Telefon: +49 5271 / 62 468
E-posta: datenschutz(at)optibelt.com

Şikayetler
Kişisel verilerinizin bizim tarafımızdan işlenmesinin bu veri gizliliği beyanına veya geçerli veri gizliliği hükümlerine uymadığına inanıyorsanız bir düzenleyici kuruluşa başvurma hakkına sahipsiniz. Veri gizliliği görevlimize de şikayette bulunabilirsiniz. Veri gizliliği görevlisi daha sonra konuyu inceleyecek ve testin sonucu hakkında sizi bilgilendirecektir.
 

Diğer bilgiler ve değişiklikler

Diğer web sitelerine bağlantılar
Çevrim içi teklifimiz diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bağlantılar genelde bağlantı olarak işaretlenmiştir. Bağlantılı web sitelerinin yürürlükteki veri koruma yönetmeliklerine ne ölçüde uydukları konusunda hiçbir etkimiz yoktur. Bu nedenle ilgili gizlilik beyanları hakkında diğer web sitelerini de bilgilendirmenizi tavsiye ederiz. 

Bu veri gizliliği beyanının değiştirilmesi
Bu veri gizliliği beyanının güncelliği tarih bilgisi (altta) ile belirtilmiştir. Bu veri gizliliği beyanını, gelecekte etki etmek suretiyle değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Özellikle, çevrim içi teklifin teknik ayarlarında veya veri koruma yasal gerekliliklerinde değişiklik yapıldığında bir değişiklik meydana gelir. Gizlilik politikasının şu anki sürümü, doğrudan çevrim içi teklife göre her zaman kullanılabilir. Bu veri gizliliği beyanındaki değişiklikleri düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Bu veri gizliliği beyanının güncelliği: Mayıs 2018