skip_navigation

De röntgenskyddande egenskaperna hos optibelt ELASTOMIT-R har på marknaden bevisat sig vara ett pålitligt och säkert ett pålitligt och säkert skydd mot röntgenstrålar upp till 150 kV. När det gäller personröntgenskydd används Optibelts kvalitet i röntgenskyddsförkläden. Kunderna väljer mellan standardblyade, blyreducerade och blyfria kvaliteter, som alla baseras på en vulkaniserad gummimatris.  

Produkter


[Translate to Schwedisch:] optibelt ELASTOMIT-R STANDARD

optibelt ELASTOMIT-R STANDARD

optibelt ELASTOMIT-R i standardkvalitet består av en gummibaserad blygummiblandning. Det skyddande blyet blandas in i en speciell form av gummimatrisen.


[Translate to Schwedisch:] optibelt ELASTOMIT-R BLEIREDUZIERT

optibelt ELASTOMIT-R BLYREDUCERAT

För dessa gummibaserade kvaliteter reduceras blyinnehållet och byts delvis ut mot andra lämpliga metaller med låg specifik vikt. Av betydelse är viktminskningen med identisk avskärmningseffekt.


[Translate to Schwedisch:] optibelt ELASTOMIT-R BLEIFREI

optibelt ELASTOMIT-R BLYFRI

De blyfria kvaliteterna baserade på gummi innehåller inte bly. Blyet har bytts ut mot andra lämpliga metaller med liknande specifik vikt. Härigenom uppnås samma avskärmningsvärden.


De röntgenskyddande egenskaperna hos optibelt ELASTOMIT-R är också tillgängliga som enskiktsmaterial i olika Pb-ekvivalenter från 0,125 mm till 1,00 mm Pb (enligt nationella och internationella röntgenstandarder). Filmerna kan framställas kundanpassat som vävinlägg och vävöverlägg och som olika täcklager.

Inom ramen för vårt kvalitets- och säkerhetstänkande kontrollerasde röntgenskyddande egenskaperna hosoptibelt ELASTOMIT utan vävinlägg upp till en Pb-ekvivalent på 0,35 mm Pb  med en "Hi Scan"-körning i en röntgenanläggning för hundraprocentig säkerhet.

Fördelar med gummibas

hög brottöjning

hög rivhållfasthet

skön att bära

utmärkt flexibilitet

liten kvarvarande töjning

Optibelt-David-Elastomer.png

Optibelt Elastomer Solutions GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter/Tyskland

Tel: +49 5271 621
E-post: info-oes[at]optibeltcom