skip_navigation

Det här är vi

Cirka 60 anställda i Rinteln utvecklar och producerar idag specialanpassade remdrivningar för kundspecifika tillämpningar baserade på polyuretan och gummiband i Optibelt-sortimentet, och erbjuder högkvalitativa kuggremmar och plana drivremmar av polyuretan.

Riktlinjer
För mer kvalitet och hållbarhet

Ett konsekvent genomförande av krävande riktlinjer för kvalitet, miljö och energihantering enligt internationella standarder är en integrerad del av Arntz Optibelt Groups företagsfilosofi.

Miljöledningssystemet DIN EN ISO 14001 hjälper Optibelt att ständigt förbättra företagets miljöprestanda och alltid undvika miljöföroreningar. Arbetsprocessernas och produkternas miljöeffekter bestäms och utvärderas kontinuerligt. Energiledningssystemet DIN EN ISO 50001 ger Optibelt viktiga förutsättningar och förslag på åtgärder för hållbar användning 

när det gäller företagets energi- och råmaterialresurser. Användningen och konsumtionen av energi och råmaterial kan optimeras på detta sätt – för framtidssäkrad energieffektivitet.

Samma höga krav gäller också kvalitetshanteringen enligt DIN EN ISO 9001. Samtidigt är målet att kunna uppfylla de höga kraven på produkter, kundrådgivning och kundnöjdhet samt kontinuerligt förbättra interna processer för att dagligen öka effektiviteten hos de redan mycket engagerade Optibeltanställda. 

Certifikat

DIN EN ISO 9001: 2008
pdf
213 KB
DIN EN ISO 14001:2015
pdf
2 MB
DIN EN ISO 50001:2011
pdf
2 MB

Lär känna oss bättre

Optibelt Material Handling GmbH

Friktionssvets RS02

Optibelt-Paul-Lebensmittel.jpg

Optibelt Material Handling GmbH

Im Emerten 11
D-31737 Rinteln

Tel: +49 57 51 96 77 90
Fax: +49 57 51 96 77 910

E-post: info-omh[at]optibeltcom