skip_navigation
  • Alla inhemska och utländska produktionsanläggningar arbetar enligt en enhetlig Total Quality Management-metod (se "Certifikat").
  • I Optibelts forskningslabb testas material under de tuffaste förhållanden.
  • Leverantörer väljs utifrån kvalitet, inte enligt priskriterier.
  • Försäljningsavdelningarna är i ständig kommunikation med våra kunder. Det gör det möjligt för våra utvecklare att reagera snabbt på marknadens behov.
  • Vi investerar i hjärnor: Våra medarbetares idéer är vår "innovationspool".

Framgången visar att vi gör rätt: Med extremt låga tillverkningstoleranser har de högpresterande drivremmarna från Optibelt skapar nya standarder. Vi är särskilt stolta över det här eftersom varje sats av naturprodukten gummi – huvudbeståndsdelen i våra drivremmar – har lite olika egenskaper. 

optibelt-qualitaetsanspruch-zugversuch.jpg
optibelt-qualitaetsanspruch-test.jpg
optibelt-qualitaetsanspruch-versuch.jpg

Revision för återcertifiering 2014

Kvaliteten är bevisad

Produkt- och servicekvaliteten hos Optibelt är hög. Det bekräftades av TÜV Nord Hannover 2014 under den förnyade återcertifieringen av hela Arntz Optibelt Group.

Anpassningen till den aktuella kvalitetshanteringsstandarden TS 16949: 2009 genomfördes vid huvudkontoret i Höxter och på Optibelts produktionsanläggningar Produktions GmbH in Bad Blankenburg och Optibelt Power Transmission (Taicang) Ltd. i Taicang/Kina.

Den anläggning som 2009 togs i drift, S.C. Optibelt Power Transmission S.R.L. i Tautii Magheraus i Rumänien är certifierat enligt ISO 9001:2008.

Optibelt garanterar därmed en enhetlig produkt- och servicekvalitet för alla produktionsanläggningar och försäljningsbolag. Ett exempel: De drivremmar som vi säljer över hela världen produceras enhetligt och konsekvent av samma tekniskt högkvalitativa specialmaskiner.

DIN EN ISO 9001:2008 – Arntz Optibelt Group
pdf
585 KB
DIN EN ISO 9001:2008 – Optibelt GmbH
pdf
82 KB
DIN EN ISO 9001:2008 – S. C. Optibelt Power Transm. SRL
pdf
76 KB
ISO/TS 16949:2009 – Arntz Optibelt GmbH
pdf
151 KB
ISO/TS 16949:2009 – Optibelt Produktions GmbH
pdf
747 KB
ISO/TS 16949:2009 – Optibelt Power Transmission (Taicang)
pdf
151 KB

Certifierat miljöledningssystem

Det faktum att Optibelt producerar på ett hållbart i miljöns intresse, bekräftades i november 2017 vid den fjärde återcertifieringen.

I september 2005 beviljades för första gången ett miljöcertifikatet enligt DIN EN ISO 14001 . Redan då hade Optibelt visat att det fungerar med ett miljöledningssystem enligt en världsomspännande standard.

Fram till november 2020 är det nuvarande miljöcertifikatet giltigt i alla tyska Optibeltföretag.

DIN EN ISO 14001:2009 – Optibelt
pdf
327 KB

Certifierat energihanteringssystem

Arntz Optibelt GmbH har fått officiell certifiering enligt den internationella standarden DIN EN ISO 50001: 2011 för införandet av sitt nya energihanteringssystem i Höxter.

Denna inledande certifiering bekräftar att Optibelt har skapat viktiga förutsättningar och åtgärder för hållbar användning av energiresurser inom företaget.

Målet är att kontinuerligt förbättra energianvändningen, energiförbrukningen och energieffektiviteten genom att systematiskt göra energiflödena transparenta och hitta potentiella inbesparingar.

Det bidrar till att ytterligare minska energikostnaderna och miljöpåverkan. På så vis bidrar Optibelt också i framtiden på ett väsentligt sätt till regionens miljö- och klimatskydd.

DIN EN ISO 50001:2011 – Arntz Optibelt GmbH
pdf
348 KB

Lär känna oss bättre

Optibelt GmbH

Bildserie

Optibelt-Norbert-Zement.png

Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter/Tyskland

Tel: +49 5271 621
E-post: info[at]optibeltcom