skip_navigation
  • Alla inhemska och utländska produktionsanläggningar arbetar enligt en enhetlig Total Quality Management-metod (se "Certifikat").
  • I Optibelts forskningslabb testas material under de tuffaste förhållanden.
  • Leverantörer väljs utifrån kvalitet, inte enligt priskriterier.
  • Försäljningsavdelningarna är i ständig kommunikation med våra kunder. Det gör det möjligt för våra utvecklare att reagera snabbt på marknadens behov.
  • Vi investerar i hjärnor: Våra medarbetares idéer är vår "innovationspool".

Framgången visar att vi gör rätt. Med extremt låga tillverkningstoleranser har de högpresterande drivremmarna från Optibelt skapat nya standarder. Vi är särskilt stolta över det här eftersom varje sats av naturprodukten gummi – huvudbeståndsdelen i våra drivremmar – har lite olika egenskaper. 

optibelt-qualitaetsanspruch-zugversuch.jpg
optibelt-qualitaetsanspruch-test.jpg
optibelt-qualitaetsanspruch-versuch.jpg

Revision för återcertifiering

Kvaliteten är bevisad

Produkt- och servicekvaliteten hos Optibelt är hög. Det bekräftades av TÜV Nord Hannover 2017 och 2018 under den förnyade återcertifieringen av hela Arntz Optibelt Group.

Anpassningen till den aktuella kvalitetshanteringsstandarden IATF 16949:2016 genomfördes vid huvudkontoret i Höxter och på Optibelts produktionsanläggningar Optibelt Produktions GmbH i Bad Blankenburg och Optibelt Power Transmission (Taicang) Ltd. i Taicang/Kina samt för den under 2009 idrifttagna fabriken S.C. Optibelt Power Transmission S.R.L. i rumänska Tautii Magheraus.

Optibelt garanterar därmed en enhetlig produkt- och servicekvalitet för alla produktionsanläggningar och försäljningsbolag. Exempelvis produceras de drivremmar som vi säljer över hela världen enhetligt och konsekvent av samma tekniskt högkvalitativa specialmaskiner.

DIN EN ISO 9001:2015 – Arntz Optibelt Group
pdf
215 KB
DIN EN ISO 9001:2015 – Optibelt GmbH
pdf
214 KB
IATF 16949:2016 – S. C. Optibelt Power Transm. SRL
pdf
601 KB
IATF 16949:2016 – Arntz Optibelt GmbH
pdf
601 KB
IATF 16949:2016 – Optibelt Produktions GmbH
pdf
602 KB
IATF 16949:2016 - Optibelt Power Transmission (Taicang)
pdf
636 KB

Certifierat miljöledningssystem

Det faktum att Optibelt producerar på ett hållbart i miljöns intresse, bekräftades i november 2020 vid den femte återcertifieringen.

I september 2005 beviljades för första gången ett miljöcertifikatet enligt DIN EN ISO 14001 . Redan då hade Optibelt visat att det fungerar med ett miljöledningssystem enligt en världsomspännande standard.

Fram till november 2023 är det nuvarande miljöcertifikatet giltigt i alla tyska Optibeltföretag.

DIN EN ISO 14001:2015 – Optibelt
pdf
423 KB

Certifierat energihanteringssystem

Arntz Optibelt GmbH har fått officiell certifiering enligt den internationella standarden DIN EN ISO 50001: 2011 för införandet av sitt nya energihanteringssystem i Höxter.

Denna inledande certifiering bekräftar att Optibelt har skapat viktiga förutsättningar och åtgärder för hållbar användning av energiresurser inom företaget.

Målet är att kontinuerligt förbättra energianvändningen, energiförbrukningen och energieffektiviteten genom att systematiskt göra energiflödena transparenta och hitta potentiella inbesparingar.

Det bidrar till att ytterligare minska energikostnaderna och miljöpåverkan. På så vis bidrar Optibelt också i framtiden på ett väsentligt sätt till regionens miljö- och klimatskydd.

DIN EN ISO 50001:2011 – Arntz Optibelt GmbH
pdf
1 MB

Lär känna oss bättre

Optibelt GmbH

Bildserie

Optibelt-Norbert-Zement.png

Optibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter/Tyskland

Tel: +49 5271 621
E-post: info[at]optibeltcom