skip_navigation

Miljöskydd med brev och sigill: Certifierat miljöledningssystem

Det faktum att Optibelt producerar på ett hållbart sätt i miljöns intresse, bekräftades i november 2020 vid den femte återcertifieringen.

I september 2005 beviljades för första gången ett miljöcertifikatet enligt DIN EN ISO 14001. Redan då hade Optibelt visat att det fungerar med ett miljöledningssystem enligt en världsomspännande standard.

Fram till november 2023 är det nuvarande miljöcertifikatet giltigt i alla tyska Optibeltföretag.

Miljöcertifikat DIN EN ISO 14001:2015
pdf
2 MB

Code of Conduct (uppförandekod) för Arntz Optibelt Group

Arntz Optibelt Group är övertygad om att långsiktig framgång är möjlig endast genom hållbart och ansvarsfullt arbete. Därför är Arntz Optibelt Group engagerad i sitt miljömässiga och sociala ansvar som ett led i gruppens globala företagsverksamhet. Uppförandekod sammanfattar värderingar och principer för Arntz Optibelt Group och fastställer tydliga standarder för integritet, korrekt affärspraxis och ansvarsskyldighet.
Viktiga hörnstenar i vår uppförandekod är integritet och ansvar gentemot människor och miljö.

optibelt-unternehmen-code-of-conduct.jpg

Mänskliga rättigheter

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-menschenrechte.jpg

Arntz Optibelt Group stöder innehållet i FN:s generalförsamlings "FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna" och förbinder sig att respektera och skydda dem.


Miljöskydd

Att hantera miljön på ett ansvarsfullt sätt är självklart för oss. Arntz Optibelt Group åtar sig att följa gällande miljölagar och föreskrifter liksom officiella bestämmelser.

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-umweltschutz.jpg

Arbetsskydd och företagsklimat

Arntz Optibelt Group följer alla arbetsrättsliga och säkerhetstekniska bestämmelser och strävar ständigt efter att ta hänsyn till de anställdas intressen vid arbetsplatsernas utformning.

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-arbeitsschutz.jpg
Broschyren Code of Conduct (uppförandekod)
pdf
4 MB

Lär känna oss bättre

Optibelt GmbH

Bildserie

Optibelt-Norbert-Zement.pngOptibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter/Tyskland

Tel: +49 5271 621
E-post: info[at]optibeltcom