skip_navigation

Optibelt är starkt involverat i branschsamarbeten. Tillsammans med andra företag sätter Optibelt standarder och ger ramar för politiska beslut och teknisk utveckling. Att delta i branschsamarbeten möjliggör nära kommunikation och ett livaktigt informationsutbyte mellan marknadsaktörerna.

VTH-TOPPARTNER

STARKA VARUMÄRKEN. STARK TEKNIK.

VTH och 25 tillverkare med välkända varumärken använder kooperativ marknadsföring för sin industri.

VTH och för tillfället 25 TOPPARTNERS från leverantörsindustrin har kommit överens om en framtidsorienterad samarbetsform som innebär att man tillsammans går på offensiven genom att använda ett kooperativt marknadsförings- och kommunikationskoncept för TEKNISK HANDEL.

till VTH

Power Transmission Distributors Association

Power Transmission Distributors Association (PTDA) är den ledande organisationen för industriell kraftöverföring/Motion Control (PT/MC). PT/MC omfattar ett brett sortiment av mekanisk, elektrisk och flödesstyrd utrustning, som lager, remmar, drivningar, motorer, växlar, kopplingar och bromsar, linjär teknik samt hydraulsystem och pneumatik. PT/MC-produkter finns i tillverkningsutrustning, monteringslinjer, i produktionsprocesser – överallt där något rör sig, hittar du PT/MC-produkter. Lär dig mer om kraftöverföring/Motion Control-industrin.

till PTDA

EPDA

EPDA är en medlemsorganisation vars distributörer och tillverkare erbjuder medlemmarna ett brett sortiment av halvfabrikat och tekniska plastprodukter. EPDA grundades 1973 och medlemmar är ägare, styrelseledamöter, chefer och ledningspersoner i Europas största tillverkar- och distributionsföretag av plastplåtar, block, stänger, profiler, rör, ventiler och rördelar.

till EPDA

En branschorganisation (registrerad förening) för den tyska gummiindustrin.

WDK är en organisation för tyska tillverkarna av däck och tekniska elastomerer.
WDK stöder sina cirka 100 medlemsföretag för att behålla och utöka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft och deras tekniska ledarskap i världen.
Omkring 40 stora leverantörer till gummibearbetningsindustrin är också anslutna till WDK som associerade medlemmar.
WDK representerar cirka 85 procent av den tyska gummiindustrin som 2014 omsatte 11,3
miljarder euro.

till WDK

optibelt-verband-wdk.gif

Detlef Mohrmann
Corveyer Allee 15
37671 Höxter/Tyskland

Tel: +49 5271 62-440
E-post: d.mohrmann[at]optibeltcom

Dina frågor om branschsamarbeten:

optibelt-avarta.jpg