skip_navigation

Användning i vägbyggnadsindustrin

Optibelt Anwendung Strassenbau Mobiler Brecher

Kallfräs

en smidig process tack vare Optibelt

Optibelt Anwendung Strassenbau Kaltfraese

Asfaltsfräsen tar bort den övre delen av vägbanan (asfaltytan) och lastar lastbilen med asfaltsgranulat.


Gatuläggare

Optibelt Anwendung Strassenbau Fertiger

Asfaltsläggaren laddas med asfaltblandning och lägger ut den som ett tak.

Valskompaktorer/vibrerande kompaktorer

Optibelt Anwendung Strassenbau Walze

Vägvältarna och vibrationsplattorna komprimerar asfaltskiktet för att ge bärkraft och hållbarhet.

Produkter i bruk

Referenser i vägbyggnadsindustrin

Med CAP offline från Optibelt kan du enkelt beräkna din drivdesign.
Klicka här för vårt sortiment i e-butiken.
Broschyr Optibelt vägbyggande
Allt på ett ögonblick. Broschyren om industrin.

Framgångshistorier

Optibelt Erfolgsstory Atla Copco

Plattkompaktor

Optimala prestanda under extrema förhållanden

Vid industrikoncernen Atlas Copcos kontor i Indien hade man problem med sin serie plattkompaktorer. Den remlösning som användes där uppfyllde inte de hårda kraven vid vägbyggen och det stora slitaget orsakade kostnadskrävande maskinfel. Genom att byta till den högpresterande kilremmen optibelt SUPER E-POWER M=S arbetar plattkompaktorerna mer precist och effektivt. 

Den avgjort längre livslängden hos optibelt SUPER E-POWER M=S minskar kostnaderna märkbart.

I DRIFT:optibelt SUPER E-POWER M=S

Optibelt Erfolgsstory Astec

Asfaltsskärmaskiner

Pålitlig användning på motorvägarna i USA

Astec Industries Group har under 15 år till producerat bland annat asfaltsskärmaskiner för vägbyggen, något som upprepade gånger orsakat problem med kilremmarna. Efter beräkningsarbete och fälttester under de mest extrema förhållanden, rekommenderade Optibelts tillämpningsingenjörer att ett speciellt kraftband med aramidtråd skulle användas.

Genom att byta till optibelt KB BLUE POWER högpresterande drivremmar.får vägfräsen en felfri arbetsrytm.

I DRIFT: optibelt KBBLUE POWER

Lär känna oss bättre

INSTALLATION & MAINTENANCE

For the professional installation of the Optibelt Taper bushes

Optibelt-Norbert-Zement.png

Optibelt Skandinaviska AB

Stadiongatan 60
S-217 62 Malmö

Tel: +46 40 59 21 20
E-Mail: optibelt[at]optibeltse