skip_navigation

Allmänt

Optibelt riktar sig uteslutande till fackhandeln. Optibelt rekommenderar att produkterna endast används på det sätt som framgår av anvisningarna i Optibelts dokumentation. Optibelt friskriver sig från ansvar om produkterna används i tillämpningar som de inte är konstruerade eller tillverkade för. I övrigt hänvisar Optibelt till sina allmänna affärsvillkor.

Webbplats

Hela webbplatsen är skyddad av upphovsrätten. Texter, grafik och bilder får inte användas utan skriftlig tillåtelse.
Vi tar inget ansvar för att informationen är korrekt och påpekar att vi inte tar ansvar för skador av något slag som orsakas av användningen av vår produkt.

För alla länkar gäller:
Vi vill uttryckligen framhålla att vi inte har något ansvar vad gäller länktexterna, utformningen och innehållet på de länkade sidorna. Därför distanserar vi oss härmed uttryckligen från länkformuleringarna och från allt innehåll på de länkade sidorna på vår webbplats och gör klart att det innehållet inte är vårt. Denna ansvarsbegränsning gäller alla länkar på vår webbplats och allt innehåll på den sida där den banner finns som leder till oss.