skip_navigation

Informacje ogólne

Oferta Optibelt kierowana jest wyłącznie do handlu specjalistycznego. Optibelt zaleca zastosowanie produktów wyłącznie odpowiednio do zaleceń w dokumentacji Optibelt.Optibelt odrzuca wszelką odpowiedzialność, jeżeli jego produkty będą stosowane w aplikacjach, dla których nie zostały zaprojektowane lub wyprodukowane. Poza tym Optibelt odsyła do ogólnych warunków handlowych