skip_navigation

Potwierdzona ochrona środowiska: Certyfikowane zarządzanie środowiskiem

Zrównoważenie ekologiczne produkcji i działalności Optibelt zostało potwierdzone w listopadzie 2020 w ramach piąty już recertyfikacji.

Certyfikat środowiskowy w oparciu o DIN EN ISO 14001 przyznano po raz pierwszy w roku 2005. Już wtedy Optibelt udowodniło, że pracuje w oparciu o system zarządzania środowiskiem o standardzie obowiązującym na całym świecie.

Aktualny certyfikat obowiązuje do listopada 2023 we wszystkich niemieckich podmiotach Optibelt.

Certyfikat środowiskowy według DIN EN ISO 14001:2009
pdf
2 MB

Code of Conduct grupy Arntz Optibelt

Grupa Arntz Optibelt żywi przekonanie, że trwały sukces możliwy jest tylko poprzez trwałe i odpowiedzialne działanie. Dlatego grupa Arntz Optibelt jest świadoma swojej odpowiedzialności ekologicznej i społecznej w ramach działalności prowadzonej na całym świecie. Ten Code of Conduct jest podsumowaniem wartości i zasad grupy Arntz Optibelt, określając jasne standardy w zakresie integralności, poprawnego prowadzenia interesów i podejmowania odpowiedzialności.
Istotnymi punktami naszego kodeksu postępowania są prawość i odpowiedzialność względem człowieka i środowiska:

optibelt-unternehmen-code-of-conduct.jpg

Prawa człowieka

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-menschenrechte.jpg

Grupa Arntz Optibelt popiera treść „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” Zgromadzenia Ogólnego ONZ i zobowiązuje się jej przestrzegać i ją chronić.


Ochrona środowiska

Odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem to dla nas oczywistość. Grupa Arntz Optibelt zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących regulacji prawnych oraz administracyjnych.

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-umweltschutz.jpg

Ochrona pracy i klimat działalności

Grupa Arntz Optibelt realizuje wszystkie nakłady wynikające z prawa pracy i techniki bezpieczeństwa i stale podejmuje starania zmierzające do uwzględnienia potrzeb pracowników przy organizacji miejsc pracy.

optibelt-unternehmen-nachhaltigkeit-arbeitsschutz.jpg
Broszura Code of Conduct
pdf
3 MB

Zapraszamy do zapoznania się z nami

Optibelt GmbH

Imagetrailer

Optibelt-Norbert-Zement.pngOptibelt GmbH

Corveyer Allee 15
37671 Höxter / Germany

Telefon: +49 5271 621
E-mail: info[at]optibeltcom