skip_navigation
optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_01.png

[Translate to Polnisch:]

VERHÄRTETE, POLIERTE FLANKEN


URSACHE
1. Scheiben fluchten nicht
2. Festigkeitsträger durch unsachgemäße Montage beschädigt
3. Inkorrekte Satzzusammenstellung

ABHILFE
1. Antrieb kontrollieren, nicht fluchtende Scheiben ausrichten und neuen Riemensatz ordnungsgemäß montieren
2. Riemen wechseln und fachgerecht montieren
3. Immer kompletten Riemensatz austauschen

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_02.png

[Translate to Polnisch:]

STARKER FLANKENVERSCHLEISS, FLANKEN VERSPRÖDET


URSACHE
1. Schlupf zu groß 
2. Scheiben fluchten nicht
3. Scheibenrillen ausgewaschen

ABHILFE
1. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen
2. Antrieb kontrollieren, nicht fluchtende Scheiben ausrichten, ggf. ersetzen
3. Scheiben ausrichten oder ersetzen, Riemen wechseln


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_03.png

[Translate to Polnisch:]

AN- UND AUSBRÜCHE IM UNTERBAU/PROFIL


URSACHE
1. Zu geringe / hohe Riemenspannung
2. Lebensdauer überschritten
3. Fremdkörper

ABHILFE
1. Riemen wechseln
2. Spannung korrekt einstellen

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_04.png

[Translate to Polnisch:]

LAUFGERÄUSCHE DES RIEMENS


URSACHE
1. Spannung zu gering
2. Lebensdauer überschritten

ABHILFE
1. Riemen nachspannen oder wechseln
2. Riemen wechseln


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_05.png

ZANIECZYSZCZENIE PASA


PRZYCZYNA
1. Nieszczelności silnika lub w komorze silnika
(np. wyciek oleju, chłodziwa itp.)

ŚRODEK ZARADCZY
1. Usunąć nieszczelność, wymienić pas

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_06.png

[Translate to Polnisch:] [Translate to Polnisch:]

UNGLEICHER VERSCHLEISS DES PROFILS


URSACHE
1. Scheiben fluchten nicht
2. Starke Riemenschwingungen

ABHILFE
1. Antrieb kontrollieren, nicht fluchtende Scheiben ausrichten, ggf. ersetzen, Riemen wechseln
2. Spannung prüfen, ggf. Riemen nachspannen


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_07.png

PĘKNIĘCIE PASA PO KRÓTKIEJ EKSPLOATACJI


PRZYCZYNA
1. Nośnik wytrzymałościowy uszkodzony w wyniku błędnego montażu
2. Zbyt silny naciąg

ŚRODEK ZARADCZY
1. Wymienić pas i fachowo zamontować
2. Wymienić pas, ustawić prawidłowo naciąg

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_08.png

STWARDNIAŁE, WYPOLEROWANE BOKI


PRZYCZYNA
1. Nieprawidłowy naciąg wstępny
2. Nośnik wytrzymałościowy pasa uszkodzony w wyniku błędnego montażu

ŚRODEK ZARADCZY
1. Wymienić pas, ustawić prawidłowo naciąg
2. Wymienić pas i fachowo zamontować
3. Zawsze wymienić kompletny zestaw pasa

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_09.png

[Translate to Polnisch:]

VERSCHLEISS DES GEWEBES IM STEG


URSACHE
1. Zu hohe Spannung eingestellt
2. Abgenutzte Zahnriemenscheibe

ABHILFE
1. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen
2. Zahnriemenscheibe ersetzen, Riemen wechseln

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_10.png

[Translate to Polnisch:]

VERSCHLEISS DER ZAHN-
FLANKEN/FUSSANBRÜCHE
UND ZAHNABSCHERER


URSACHE
1. Spannung zu hoch/niedrig
2. Fremdkörper-Einwirkung
3. Festsitzende Zahnriemenscheibe bzw. Spannrolle

ABHILFE
1. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen
2. Fremdkörper entfernen, auf korrekt sitzende Abdeckung achten, Riemen wechseln
3. Ursache (z.B. defektes Lager) ermitteln und Abhilfe schaffen, Riemen wechseln


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_13.png

[Translate to Polnisch:]

DEFEKTE SYSTEMKOMPONENTEN


URSACHE
1. Lagerspiel
2. Beschädigte Lauffläche

ABHILFE
1. Auswechseln der Umlenkrolle, Spannrolle und/oder der Führungsrolle 
2. Siehe Abhilfe 1.

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_14.png

[Translate to Polnisch:]

ZAHNRIEMEN REISST


URSACHE
1. Fremdkörper im Trieb
2. Fremdmedien-Einwirkung
3. Zu hohe Vorspannung
4. Knicken des Riemens vor bzw. bei der Montage

ABHILFE
1. Fremdkörper / -medien beseitigen, Riemen wechseln
2. Riemen wechseln, auf korrekt sitzende Abdeckung achten
3. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_15.png

[Translate to Polnisch:]

RÜCKENRISSE


URSACHE
1. Zu hohe / niedrige Umgebungstemperatur
2. Fremdmedien-Einwirkung
3. Rückenrolle schwergängig
4. Alterung

ABHILFE
1. Ursache ermitteln (z.B. Kühlleistungsprüfung) und Abhilfe schaffen, Riemen wechseln
2. Riemen wechseln, auf korrekt sitzende Abdeckung achten
3. Rolle erneuern, Riemen wechseln
4. Riemen wechseln

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_16.png

[Translate to Polnisch:]

KANTENVERSCHLEISS


URSACHE
1. Achsparallelität ist nicht gegeben; Riemen läuft gegen Bordscheibe
2. Räder sind axial versetzt oder Zahnriemen kann nicht fluchtend laufen 
3. Bordscheibe hat Fehlstelle, Lagerspiel von Komponenten
4. Lagerspiel von Komponenten

ABHILFE
1. Antrieb kontrollieren, nicht fluchtende Scheiben ausrichten und ggf. ersetzen; 
Riemen wechseln
2. Siehe Abhilfe 1.
3. Umlenk- / Spannrolle ersetzen
4. Siehe Abhilfe 3.


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_17.png

[Translate to Polnisch:]

GERÄUSCHE


URSACHE
1. Spannung zu hoch: Riemen heult, pfeift
2. Spannung zu gering: Riemen schlägt gegen die Abdeckung

ABHILFE
1. Spannung korrekt einstellen
2. Siehe Abhilfe 1.

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_18.png

[Translate to Polnisch:]

VERHÄRTETE, POLIERTE FLANKEN


URSACHE
1. Unsachgemäße Vorspannung
2. Festigkeitsträger des Riemens durch unsachgemäße Montage beschädigt

ABHILFE
1. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen
2. Riemen wechseln und fachgerecht montieren

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_19.png

[Translate to Polnisch:]

RISS DES RIEMENS NACH KURZER LAUFZEIT


URSACHE
1. Festigkeitsträger infolge unsachgemäßer Montage beschädigt
2. Zu hohe Spannung

ABHILFE
1. Riemen wechseln und fachgerecht montieren
2. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_20.png

[Translate to Polnisch:]

AN- UND AUSBRÜCHE IM UNTERBAU / PROFIL


URSACHE
1. Zu geringe/hohe Riemenspannung
2. Lebensdauer überschritten
3. Fremdkörper

ABHILFE
1. Riemen wechseln, Spannung korrekt einstellen 
2. Riemen wechseln
3. Siehe Abhilfe 2.

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_21.png

[Translate to Polnisch:]

DEFEKTE SYSTEMKOMPONENTEN


URSACHE
1. Lagerspiel
2. Beschädigte Lauffläche

ABHILFE
1. Auswechseln der Umlenkrolle, Spannrolle und/oder der Führungsrolle
2. Siehe Abhilfe 1.


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_22.png

[Translate to Polnisch:]

UNGLEICHER VERSCHLEISS DES PROFILS


URSACHE
1. Scheiben fluchten nicht
2. Starke Riemenschwingungen

ABHILFE
1. Antrieb kontrollieren, nicht fluchtende Scheiben ausrichten, ggf. ersetzen, Riemen wechseln
2. Spannung prüfen, ggf. Riemen nachspannen oder wechseln

optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_23.png

[Translate to Polnisch:]

VERSCHMUTZUNG DES RIEMENS


URSACHE
1. Undichtigkeit am Motor oder im Motorraum
    ( z. B. Austritt von Öl, Frostschutzmittel etc. )

ABHILFE
1. Undichtigkeit beseitigen, Riemen wechseln


optibelt-automotive-stoerung-ursache-abhilfe-stoerung_24.png

[Translate to Polnisch:]

LAUFGERÄUSCHE DES RIEMENS


URSACHE
1. Spannung zu gering
2. Lebensdauer überschritten

ABHILFE
1. Riemen nachspannen oder wechseln
2. Riemen wechseln

UWAGI W KWESTII BEZPIECZEŃSTWA

  • Należy koniecznie przestrzegać przepisów montażowych wydanych przez producenta danego samochodu osobowego.
  • Montaż pasów napędowych prowadzić wyłącznie przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi i przy użyciu jak najmniejszej siły! Zabrania się używania śrubokrętów, łomów itp.
  • Komponentów sterowników nigdy nie wolno traktować żrącymi chemikaliami. Nie dopuszczać do kontakty pasów z olejami i podobnymi materiałami.
  • Etykietę pasa zębatego należy czytelnie wypełnić i przykleić w widocznym miejscu komory silnika.
  • W przypadku uszkodzenia się komponentu kompletu należy dokonać wymiany całego kompletu.

PRZECHOWYWANIE

  • Pasy zębate magazynować w temperaturze od +15 do +25 ºC.
  • Przy prawidłowym magazynowaniu, jakość zachowana jest przez długie lata.
  • W przypadku niewłaściwego magazynowania, np. na skutek działania tlenu, światła, skrajnych temperatur lub wilgoci może nastąpić zmiana własności fizycznych i pasy staną się bezużyteczne.

WAŻNE
Do chwili montażu prosimy przechowywać pasy napędowe w ich oryginalnych opakowaniach w stanie beznaprężeniowym. Przy układaniu w stos nie należy przekraczać wysokości 300 mm, gdyż w przeciwnym razie może dojść do deformacji.